Valorificare

Nimic nu se pierde, nimic nu se castiga, totul se transforma. (Lavoisier)

Compania noastra are obligatia sa asigure preluarea si valorificarea selectiva a deseurilor electrice, electronice si electrocasnice DEEE, detinand autorizatie de mediu pentru protejarea sa.

Valorificarea DEEE conduce la o reducere cantitativa si calitativa a deseurilor deja formate care cauzeaza poluari ale mediului inconjurator.

Valorificarea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice trebuie sa se realizeze ecologic,energetic indeplinind urmatoarele criterii:

  • Componentele mediului ( apa, solul, aerul, flora, fauna) nu trebuie puse in pericol;
  • Evitarea efectelor poluarii acustice si mirosurile puternice;
  • Prevenirea afectarii cadrului natural si peisagistic al zonelor invecinate.

In timpul procesului de valorificare, deseurile sunt reintroduse in sistemul de reciclare, generand in circuit produse finite.

Ministerul Mediului si Padurilor intocmeste un registru al producatorilor, in care sunt centralizate anual informatii, inclusiv estimari, cu privire la cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata nationala, cantitatile si categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele si reutilizate, reciclate si recuperate, greutatea sau numarul deseurilor colectate exportate.

Ministerul Mediului si Padurilor transmite informatiile Comisiei Europene o data la 2 ani, in termen de 18 luni de la sfarsitul perioadei acoperite de raportare. De asemenea, Ministerul Mediului si Padurilor transmite Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor noii hotarari.

Actul normativ mai cuprinde reglementari referitoare la inspectie si control, precum si sanctiuni.

La data intrarii in vigoare a noii hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.